ULGI PODATKOWE
 
Ulga na Internet
 
Przepisy podatkowe od 2005 r. przewidują odliczenie związane z korzystaniem podatnika z sieci internetowej. Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 6a u.p.d.o.f. odliczeniu od dochodu przed opodatkowaniem podlegają wydatki ponoszone przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika w wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł. Ulga ta polega zatem na pomniejszeniu dochodu przed opodatkowaniem, a nie na odliczeniu poniesionego wydatku (lub jego części) bezpośrednio od podatku. Jednocześnie, na podstawie art. 26 ust. 7 pkt 1 u.p.d.o.f., wysokość wydatków na określony powyżej cel dla potrzeb odliczenia ustala się na podstawie faktury - w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług.
 
Omawiana ulga, a ściślej rzecz ujmując, jej limit dotyczy odrębnie każdego z małżonków. Jeżeli zatem każde z nich ponosi wydatki na korzystanie z sieci, każde może w pełni wykorzystać limit 760 zł. Jednakże jeżeli faktura wystawiana jest na imię jednego, to wydatek może odliczyć tylko ten małżonek, na którego imię wystawiono fakturę. Jeżeli dokument ten jest wystawiony na imię obojga i nie wynika z niego, ile płacą poszczególni zobowiązani (zazwyczaj nie jest to ujęte, gdyż jest to tzw. zobowiązanie solidarne), wydatek dla celów podatkowych należy podzielić na pół. W przypadku faktury wystawionej na więcej niż jednego podatnika należna opłata podlega zatem stosownemu do danego stanu faktycznego podzieleniu.
 


Zobacz również:
www.hotjobs.eu
wszystko o pracy w krajach Unii Europejskiej
www.dotacja.eu – wszystko o dotacjach
www.obywatelka.eu – prawa kobiet
www.rejestracja.eu – jak założyć własną firmę
www.pozycjonowanie.eu – wszystko o pozycjonowaniu
www.szkoly.eu – szkoły filozoficzne
www.zrodla.eu – źródła energii
www.inteligencja.eu – różne rodzaje inteligencji
www.iwifi.eu – bezprzewodowe sieci komputerowe
www.mohry.eu – moherowe …
 

Zajrzyj też na:
- www.tanzania.eu – przepiękne zdjęcia i mnóstwo ciekawych informacji
- www.diving.eu – wszystko, co nurek powinien wiedzieć
- www.relax.pl – największa baza noclegowa w Polsce